Rezervni delovi

Tuš ŠTEDN

ŠTEDN Tuš
Pritisak : 6. bara
Temperatura : 90’
Težina: 0.55 kg.