Remontovane mašine

Zatvaračica - FMC

Zatvaračica - FMC
Tip: 178
Brzina zatvaranja: 60 kom./ min.
Sa alatom za zatvaranje ø73 ø99 limenke